Администриране на системата

Модулът включва:

Възможност за задаване на нови потребители, изтриване на такива, задаване и промяна на пароли за достъп, определяне на специфични дейности за конкретен потребител.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.