Обслужване на читатели

           Модулът включва:

Регистрация на читателите:
 • Отпечатване на читателска карта с баркод. Възможност за връзка с касов апарат.
 • Автоматично получаване на статистическа информация и разпределение на читателите по възраст, пол, образование, категория, професия.
 • Отчет на платените потребителски такси.
 • Система за проследяване и сигнализиране за неплатена такса и пререгистрация на читател.
 • Определяне на индивидуални статуси, според които на отделни групи читатели се раздават различен брой книги с различен срок за връщане.

Заемане на литература:

 • Система за сигнализиране за некоректни читатели, за просрочена литература и по брой заети книги.
 • Отпечатване на заемни бележки (на матричен и лазерен принтер)
 • Връщане и презапис на литература
 • Автоматично изчисление на глоби за просрочена литература (ако има такава практика).

Справочна част: 

 • Автоматично разпределение и извеждане на статистика на заетите библиотечни документи по отрасъл, вид и език за избран период (за отразяване в дневника на библиотеката).
 • Извеждане на справка за броя на посещенията в библиотеката за избран период.
 • Колко общо библиотечни документи от фонда са заети.
 • Кой какво е заел в момента.
 • Кое заглавие – в кой читател се намира и кога трябва да се върне.
 • История на заеманите книги (кой какво по принцип е заемал).
 • Класиране на най-четените заглавия в библиотеката.
 • Предупредителни писма за просрочена литерура.
 • Списък с некоректни читатели.
 • Изпращане от модула на SMS чрез Интернет за просрочена литература или направена резервация.
Резервация на заглавия
 
Работа в читалня

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.