Каталог на университетските библиотеки (КУБ)

• Интернет адрес: http://www.pc-tm.com/abkub
• Съдържа повече от 310 000 записа.
• Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от каталога и да ги зареждат в своите електронни каталози

Каталогът обединява библиографските електронни ресурси на университетските библиотеки, работещи с АБ. В него засега са включени записи на:

Технически университет – Пловдив
Варненски свободен университет
Стопанска академия – Свищов
Минно-геоложки университет – София
Икономически университет – Варна
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Технически университет – Габрово
Бургаски свободен университет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Аграрен университет – Пловдив
Медицински университет – Пловдив
Медицински университет – Варна
Медицински университет – София
Химико-технологичен и металургичен университет – София

• Осигурена е система за включване на нови библиотеки в сводния каталог по тяхно желание
• Разработена е технология за автоматизирано актуализиране на каталога с най-новите записи на библиотеките
• Каталогът предоставя препратки към електронните каталози на библиотеките участнички