Плевен Печат
Библиотеки в област Плевен,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (5)

РБ "Христо Смирненски" – гр. Плевен 

ЧБ "Съгласие" – гр. Плевен 

ЧБ "Илия Бешков" – гр. Долни Дъбник 

ЧБ "Борба" – гр. Кнежа 

ЧБ "Никола Й. Вапцаров" – гр. Червен бряг 
    Университетска библиотека
    Регионална библиотека
    Читалищна, общинска, градска библиотека
    Училищна библиотека
    Ведомствена библиотека
 
< Предишен   Следващ >