Монтана Печат
 
Библиотеки в област Монтана,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (3)
 
РБ "Гео Милев" – гр. Монтана
 
ЧБ "Просвета" – гр. Брусарци 

ЧБ "Постоянство" – гр. Лом
 
 
    Университетска библиотека
    Регионална библиотека
    Читалищна, общинска, градска библиотека
    Училищна библиотека
    Ведомствена библиотека
 
< Предишен   Следващ >