Велико Търново Печат
Библиотеки в област Велико Търново,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (24)
 

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"– гр. Велико Търново 

ВТУ - Австрийска библиотека – гр. Велико Търново 

ВТУ - Немска библиотека – гр. Велико Търново 

ВТУ - ФБ Математика и информатика – гр. Велико Търново 

ВТУ - ФБ Философски факултет – гр. Велико Търново 

ВТУ - ФБ Стопански факултет – гр. Велико Търново 

ВТУ - ФБ Педагогически факултет – гр. Велико Търново 

ВТУ - ФБ Балканистичен център – гр. Велико Търново 

ВТУ - ФБ Православно-богословски факултет – гр. Велико Търново 

ВТУ - ФБ Исторически факултет – гр. Велико Търново
 
ВТУ - Институт "Конфуций" – гр. Велико Търново 

Американски колеж АРКУС – гр. Велико Търново

ЧБ "Пробуда – 1932" – гр. Велико Търново 

Славистичен център – гр. Велико Търново
 
Градска библиотека – гр. Елена
 
ЧБ "Братство" – гр. Павликени 

Стопанска академия – гр. Свищов 

Градска библиотека – гр. Свищов 

ЧБ "Еленка и Кирил Д. Аврамови" – гр. Свищов 

2 СОУ "Николай Катранов" – гр. Свищов 

Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" – гр. Свищов 

ЧБ "Развитие – 1895" – гр. Стражица 

ЧБ "Пробуда 1932" - с. Красно градище, общ. Сухиндол

ЧБ "Светлина – Царевец 1927" – с. Царевец, общ. Свищов

    Университетска библиотека
    Регионална библиотека
    Читалищна, общинска, градска библиотека
    Училищна библиотека
    Ведомствена библиотека
 
< Предишен   Следващ >