Варна Печат
Библиотеки в област Варна,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (24)

Варненски свободен университет – гр. Варна 

Технически университет – гр. Варна 

Икономически университет – гр. Варна 

Медицински университет – гр. Варна

Департамент повишаване квалиф. на учителите – гр. Варна 

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ) – гр. Варна 

ЧБ "Просвета" – гр. Варна

ЧБ "Васил Левски" – гр. Варна

ЧБ "Варненски будители" – гр. Варна

ЧБ "Христо Ботев" – гр. Варна

ЧБ "Елин Пелин" – гр. Варна

ЧБ "Отец Паисий" – гр. Варна

МГ "Петър Берон" – гр. Варна 

Морска гимназия – гр. Варна 

8 СОУПЧЕ "Александър С. Пушкин" – гр. Варна

Български морски квалификационен център - гр. Варна

Детски оздравителен лагер "Радуга" - СОК "Камчия" - гр. Варна 

ЧБ "Петко Р. Славейков" – с. Аврен 

ЧБ "Светлина 1904" – с. Белоградец

ЧБ "Пробуда" – гр. Бяла 

ЧБ "Просвета" – с. Ветрино 

ЧБ "Димитър Благоев" – гр. Вълчи дол 

ЧБ "Никола Й. Вапцаров" – гр. Дългопол 

ЧБ "Пробуда" - с. Цонево, общ. Дългопол

ЧБ "Алеко Константинов" – гр. Провадия

    Университетска библиотека
    Регионална библиотека
    Читалищна, общинска, градска библиотека
    Училищна библиотека
    Ведомствена библиотека
 
< Предишен   Следващ >