Ретроконверсия на НБКМ Печат

pastarchives.jpg

Ретроконверсията на НБКМ за периода 1878 – 1991

  • Интернет адрес: http://www.pc-tm.com/abretro/
  • Съдържа повече от 220 хиляди записа.
  • Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от каталога и да ги зареждат в своите електронни каталози
Условия за теглене на записи от интернет каталозите:
  • Документи:
- Молба до “РС ТМ” ООД (свободен текст) за ползване на сводния АБ каталог и 
Ретроконверсията на НБКМ за периода 1878 – 1991
  • Технически средства (хардуер):
- Достъп до интернет
  • Програмни средства (софтуер):
- Windows;
- Програмни модули от “Автоматизирана Библиотека”:
    Класификатори. Сервизни функции. Настройка
    Обработка на книги
    Аналитична обработка на статии
    Приемане на данни от интернет каталози на АБ


 
Следващ >