Начало arrow За нас
За нас Печат
comp1.jpgФирма РС-ТМ е регистрирана на 5.11.1990 г. като еднолична и колективна фирма на граждани с предмет на дейност: Извършване на софтуерни услуги, инсталиране на локални мрежи, разработване на приложно програмно осигуряване, търговска дейност. Разработва библиотечен софтуер от началото на своята дейност.

На 6.01.1992 г. фирмата се преобразува в дружество с ограничена отговорност и се преименува на РС-ТМ ООД с предмет на дейност: Софтуерни и хардуерни услуги, издателска дейност, търговия с компютърна техника и офис оборудванe — външно и вътрешно, търговска дейност и всички други дейности, разрешени от закона. Дружеството се представлява и управлява от Румен Пенчев Чернаев и Светлозар Рачев Мечков заедно и поотделно.

Фирмата непрекъснато обогатява предмета си на дейност, като се съобразява с новите технологии и развитие на софтуерните продукти.

 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО

Сертификат ISO 9001:2008


iso-9001_certificate_pc_tm_qms_2014_2017.jpg